Formosa Hà Tĩnh

Formosa Hà Tĩnh

Các hạng mục thi công tại công trình Formosa - tỉnh Hà Tĩnh

Nhấn để đọc thêm

Splendora - Khu đô thị Bắc An Khánh

Splendora - Khu đô thị Bắc An Khánh

Các hạng mục công trình tại dự án Splendora, Khu Đô thị Bắc An Khánh

Nhấn để đọc thêm

Nhà máy may mặc Vina Hanhee

Nhà máy may mặc Vina Hanhee

Mô hình xây dựng Nhà máy May mặc Vina Hanhee.

Nhấn để đọc thêm