Trường mầm non Lý Thái Tổ

Trường mầm non Lý Thái Tổ

Khu vui chơi dưới nước của trường mầm non Lý Thái Tổ

Nhấn để đọc thêm

Công trình văn hóa – Cổng chùa Bạch Phúc

Công trình văn hóa – Cổng chùa Bạch Phúc

Công trình văn hóa – Cổng chùa Bạch Phúc.

Nhấn để đọc thêm

Hành trình 'Vùng cao yêu thương' - Lũng Niêm, Bá Thước, Thanh Hóa.

Hành trình 'Vùng cao yêu thương' - Lũng Niêm, Bá Thước, Thanh Hóa.

Chuyến đi  tuy ngắn ngủi nhưng đã góp phần nối dài thêm cố gắng cùng những yêu thương.

Nhấn để đọc thêm