THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.


Kính gửi: Các quý cơ quan, doanh nghiệp, khách hàng và đối tác.

Trước hết, Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của các Cơ quan, Doanh nghiệp, Quý khách hàng và các Đối tác trong thời gian qua. Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty tới các Cơ quan, Doanh nghiệp, Quý khách và Đối tác như sau:

Điều 1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết:

 

Điều 2. Kể từ ngày 07/03/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 07/03/2019, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khác hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

Điều 3. Kể từ ngày 07/03/2019, kính đề nghị Quý đối tác khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

Điều 4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Quý đối tác có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

Vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng xin thông báo để Quý khách hàng và Quý đối tác được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!