Công trình văn hóa – Cổng chùa Bạch Phúc

Hình ảnh phác thảo thiết kế cổng chùa Bạch Phúc - di tích văn hóa quốc gia. Do các kiến trúc sư của Công ty cổ phần kiến trúc Phục Hưng thiết kế.